Neophema werkgroep
Image default
Bedrijven

Hoe werkt het verdelen van een erfenis?

Wanneer iemand komt te overlijden komt er veel bij kijken. Niet alleen het regelen van de begrafenis of crematie, maar juist ook het werk daarna. Documenten doorspitten, het huis opruimen en natuurlijk de verdeling van de erfenis. Hoewel het minder leuke dingen zijn om te doen, moet het gebeuren. Heb je dit nog nooit meegemaakt en ben je benieuwd hoe een verdeling van de erfenis werkt? Dat leggen we even kort uit.

Accepteren of weigeren

Ben je een erfgenaam van de persoon die is gestorven? Dan kan je een deel van de erfenis ontvangen. Hierbij kun drie dingen doen: de erfenis accepteren, accepteren onder voorbehoud of weigeren. Wanneer je de erfenis accepteert betekent dit dat je de erfenis aanneemt. Je accepteert de erfenis automatisch als je geld opneemt of iets uit het huis haalt van de overledene. Als je de erfenis onder voorbehoud accepteert, ontvang je deze alleen als de schulden lager zijn dan het bedrag dat je ontvangt. Heeft de persoon schulden en weiger je de erfenis? Dan ontvang je niets.

Verdeling

Een erfenis wordt vaak onder meerdere leden van de familie verdeeld. Dit gebeurd aan de hand van een testament, als de overledene deze heeft aangemaakt. Hierin staan de wensen van de overledene en geldt als officieel document. Wanneer het testament niet bestaat, wordt de erfenis verdeeld volgens de wet. Het is dus bij elk geval anders hoe deze verdeling plaatsvindt. De verdeling van de erfenis wordt soms gedaan door een familielid of iemand die dicht bij staat. In de meeste gevallen wordt hiervoor een notaris ingeschakeld. Dat is voor de nabestaande een fijner gevoel en geeft meer rust. Daarnaast geeft de notaris ook advies bij problemen.

Belasting

Ook bij een erfenis wordt belasting betaald over het ontvangen bedrag. Als er één familielid is aangewezen om alles te regelen kan hij of zij belastingaangifte voor iedereen doen. Mocht dit niet het geval zijn, dan moet ieder het voor zich doen. Je ontvangt automatisch een aangifteformulier van de belastingdienst. Het is van belang deze op tijd in te vullen en te versturen, zo voorkom je extra kosten.

https://mediatorkaart.nl/verdeling-erfenis/