Neophema werkgroep
Image default
Marketing

Wat is digital marketing?

Marketing is voor iedere bedrijf een erg belangrijk en relevant concept. Volgens het woordenboek wordt marketing omschreven als datgene dat een bedrijf doet om hun producten of diensten onder de aandacht te brengen en te verkopen aan consumenten. Voor een bedrijf is het dus van groot belang om de marketing en de daarbij behorende werkwijze en strategieën goed op orde te hebben. Zonder goede marketing zal een bedrijf niet optimaal kunnen functioneren. Echter, voor het bedrijf is het natuurlijk wel belangrijk om zo goed mogelijk te functioneren. Alleen op die manier kan een bedrijf goede en succesvolle resultaten behalen. Hier kun je meer lezen over wat marketing inhoudt. Bovendien kun je meer lezen over het hippe concept digital marketing.

Verschil marketing en digital marketing

Voor veel mensen, ook mensen die niet in een economische sector of groot bedrijf werken, zal het woord marketing niet onbekend zijn. Echter, digital marketing is vaak voor veel mensen wel een nieuwe en een onbekende term. Voor een groot gedeelte is er overlap tussen de standaard term marketing en het nieuw hippe digital marketing. Digital marketing is marketing die wordt uitgevoerd via allerlei digitale kanalen. Deze kanalen zijn bijvoorbeeld radio, televisie, internet of zelfs SMS.

Wat zijn de principes van marketing?

Om marketing in het algemeen en digital marketing 2021 beter te leren begrijpen is het interessant om meer te leren over de theoretische achtergronden van marketing. Een deel van deze theorie zijn zeven principes die in de wereld van marketing een belangrijke rol spelen. Deze zeven principes worden aangeduid met Engelse termen. De principes zijn people, positioning, promotion, packaging, place, price en product. Het valt op dat al deze principes met de letter ‘p’ starten. Het achterliggende idee van deze principes is dat een bedrijf deze principes altijd in gedachten moet houden. Wanneer een bedrijf deze principes meeneemt zou het op zijn best moeten kunnen functioneren.

Trends op het gebied van digital marketing 

Zoals in veel vakgebieden ondergaat ook het gebied van digital marketing erg veel ontwikkelingen. Er zijn zelfs heuse digital marketing trends 2021. Voor bedrijven is het interessant en erg raadzaam om deze trends in de gaten te blijven houden. Om relevant te blijven is het voor bedrijven belangrijk om trends te blijven volgen. Als bedrijf wil je natuurlijk niet dat het voorkomt dat je achterblijft bij andere bedrijven. Echter, wanneer allerlei  bedrijven een trend achterna gaan en je eigen bedrijf doet dit niet dan loop je een risico. Je loopt dan het risico om achter te blijven bij de andere bedrijven en het risico om door een consument als minder relevant te worden beschouwd.

Hulp bij digital marketing

Het is voor bedrijven dus heel erg belangrijk om zeker te zijn dat ze een goede digital marketing hebben. Online is erg erg veel concurrentie tussen bedrijven op het gebied van digital marketing. Om als bedrijf op te vallen met je eigen digital marketing is het niet genoeg om simpelweg een mooie website te hebben. Bij een goede digital marketing komen heel veel verschillende dingen kijken. Niet alle bedrijven hebben mensen in dienst die technisch goed genoeg zijn om te zorgen voor een goede digital marketing. In dat geval kan een bedrijf hiervoor hulp inschakelen in de vorm van een digital marketing consultant 2021.