Neophema werkgroep
Image default
Bedrijven

Waarom kunstplanten kopen?

Ze kunnen wel of niet inheems zijn, maar worden door mensen gebruikt voor hun eigen behoeften. Ook is er ‘Tuin Flora’ of ‘Tuinbouw Flora’, die planten zijn die voor decoratieve doeleinden worden gekweekt. En dan hebben we de ‘Weed Flora’, dat zijn planten die ofwel ongewenst zijn in bepaalde gebieden of invasief in de inheemse plantenwereld.

Dit artikel wordt mede mogelijk gemaakt door Kunstpalm, de expert op het gebied van kunstplanten.

Wat is Fauna?
Fauna daarentegen is de naam die wordt gegeven aan collectief dierlijk leven dat in een bepaald gebied of in een bepaalde periode leeft of ooit werd gevonden. In het Latijn is Fauna afgeleid van drie verschillende bronnen. Fauna op zich was de naam van een Romeinse godin die de vruchtbaarheid vertegenwoordigde en de aarde en Faunus was een andere Romeinse god. En dan waren er nog Faunen, die bekend stonden als bosgeesten.

Zowel de flora en fauna van de aarde zijn onderverdeeld in onderverdelingen. Fauna onderscheidt zich ook op veel verschillende manieren. Deze manieren zijn echter veel ingewikkelder dan bloemenverdelingen omdat het dierenleven zich in veel verschillende vormen heeft ontwikkeld.

Om te beginnen is het dierenrijk op zich al Fauna. Echter, daarin hebben we de ‘Avifauna’ die verwijst naar de vogels en ‘Piscifauna’ die verwijst naar de vissen. Dit zijn eenvoudigere classificaties, omdat ze geen betrekking hebben op kleine eencellige organismen zoals bacteriën en virussen. Ze houden ook geen rekening met de microscopische organismen die in de natuur in overvloed aanwezig zijn, maar die niet door het menselijk oog kunnen worden waargenomen. Zulk dierlijk leven staat bekend als ‘Microfauna’. Veel van de flora en fauna van de aarde is te zien, maar er is een zeer groot percentage dat nog niet is genoemd en zelfs nog niet is ontdekt.

Dit artikel is geschreven door Kunstpalm, expert op het gebied van kunstplanten.

Daarom ontstaan classificaties zoals ‘Cryptofauna’, die verwijzen naar dieren die uiterst zeldzaam en misschien zelfs mythologisch zijn. Er zijn ook ‘Microfauna’, dat verwijst naar de extreem kleine dieren en ‘Megafauna’, die het heeft over de grote dieren die we meestal zien.

De aarde is op meer dan één manier gezegend. We hebben complexe ecologische systemen die ons niet alleen voorzien van grondstoffen, maar die de wereld mooier maken om in te leven. Zonder de verschillende flora en fauna van de aarde zou daar weinig van mogelijk zijn.

Fauna

Belang van Flora en Fauna
Behoudt het ecologisch evenwicht
Zonder flora en fauna kunnen mensen niet bestaan. De flora produceert en geeft zuurstof af, die de fauna nodig heeft voor ademhalingsdoeleinden. In ruil daarvoor produceert de fauna kooldioxide, dat de flora nodig heeft voor de fotosynthese. Het is een symbiotische relatie. In dezelfde lijn kan de 

Dieren houden ook het evenwicht over de hele linie in stand door te anticiperen op planten en andere dieren die anders zouden kunnen zijn geëxplodeerd wat betreft de populatie. Ze stellen ook andere zeldzame plantensoorten in staat om paddenstoelen te bestuiven door andere planten te bestuiven. Dierlijke mest is een bron van meststof voor planten. Wanneer dieren sterven, fungeren ze als aanvullend mineraal voor planten. Ook hebben micro-organismen op het aardoppervlak baat bij een overvloed aan voedsel als gevolg van dierlijke uitwerpselen.

Esthetische waarde
Het is een no-brainer dat mensen van de natuur houden en ze waarderen. Velen brengen graag tijd door in een buitenomgeving zoals bossen, natuurgebieden, parken en andere groene ruimten vanwege hun esthetische waarde. Deze esthetische waarde wordt voornamelijk bijgedragen door de verspreiding van flora en fauna. Statistieken vertellen het verhaal, elk jaar bezoeken tot een half miljard mensen prachtige beschermde landschappen zoals nationale parken, recreatiegebieden, inheemse bossen, historische plaatsen, toevluchtsoorden voor in het wild levende dieren en wilde en schilderachtige rivieren om de schoonheid van de monumenten te ervaren. Dit onderstreept nog eens het belang van flora en fauna voor ons dagelijks leven.

Breidt lokale economieën uit
Flora en fauna leveren een grote bijdrage aan de meeste wereldeconomieën op het gebied van toerisme. De flora en fauna van het Amazonegebied trekken bijvoorbeeld talrijke wetenschappers en ontdekkingsreizigers aan. Geschat wordt dat het Amazone regenwoud ongeveer 50 miljoen dollar bijdraagt aan de Braziliaanse economie. Exotische vakantielocaties zoals het Caribisch gebied, de Bahama’s, Panama, Indonesië en dergelijke trekken meer toeristen aan dan welk land dan ook vanwege de wijdverbreide flora en fauna.

Voorbeelden van Flora
Manchineel boom
Het is een flora die valt onder de soort bloeiende planten uit de wolfsmelkfamilie. Het komt oorspronkelijk uit het noorden van Zuid-Amerika en het zuiden van Noord-Amerika. Het draagt druiven die kunnen resulteren in uitslag als je nat bent. Het is niet aan te raden om eronder te schuilen als het regent, omdat het melk produceert die brandwonden en blaren veroorzaakt. Stop ook met het eten van de vruchten, omdat deze dezelfde effecten hebben op je mond en keel.

Reuzensequoia’s
We zijn gewend aan de typische bomen die groeien in

https://kunstpalm.nl/kunstplanten/