Neophema werkgroep
Image default
Financieel

Nieuw pensioenstelsel

In het nieuwe pensioenstelsel wordt er geen pensioen meer beloofd. De pensioenbelofte is vervangen voor een premiebelofte. De hoogte van het pensioen is afhankelijk van de premie-inleg, de rendementen, de overlevingskansen, tarieven enzovoort. Eigenlijk net zoals vroeger alleen worden de risico’s voortaan bij de deelnemers gelegd in plaats van bij de pensioenuitvoerder en/of werkgever. Wordt het daarmee beter, slechter….dat is vooraf niet te voorspellen. Sommige politieke partijen noemen het een ‘casinopensioen’. Dat gaat veel te ver.

Prudent beleggen

Pensioenuitvoerders moeten op basis van de wet prudent beleggen. Dat houdt in dat er in het belang van de deelnemers en gepensioneerden moet worden belegd. Het is een open norm die regelmatig wordt getoetst. Tot op heden (over de laatste tientallen jaren) zijn er geen grote missers met deze beleggingsmethodiek gemaakt. Tevens worden er ook veel risico’s gedeeld. Waaronder beleggingsrisico’s. Afhankelijk van welke premieregeling er wordt gekozen.

De volgende premieregelingen zijn er in het nieuwe pensioenstelsel beschikbaar:

  • Solidaire premieregeling;
  • Flexibele premieregeling; en
  • Premie-uitkeringsovereenkomst (laat ik verder in deze blog buiten beschouwing).

In een solidaire premieregeling worden alle risico’s gedeeld en zijn er individueel geen keuzes te maken.

In een flexibele premieregeling kunnen er ook veel risico’s worden gedeeld. Tevens valt er in deze premieregeling wat te kiezen. Bijvoorbeeld om wat risicovoller (voor eigen risico) te beleggen of op pensioendatum met het opgebouwde pensioenkapitaal te gaan shoppen naar eventueel een andere pensioenuitvoerder die een hoger pensioen aanbiedt.

Beide vormen kennen voor en nadelen. De verschillen tussen de solidaire en flexibele premieregeling waren tijdens de voorbereiding van de wetswijziging groter dan nu. Ze zijn later dichter naar elkaar toegegroeid. Veel verplicht gestelde pensioenfondsen, het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP), Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) enzovoort kiezen voor de solidaire variant, veel werkgevers die niet aan een cao gebonden zijn of die een eigen ondernemingspensioenfonds hebben kiezen voor een flexibele pensioenregeling.

Wat het beste past is geheel afhankelijk van wat de werkgever en werknemers wensen. De vertaling naar de beste regeling is specialistenwerk. Ik stel me daarvoor graag beschikbaar en ben te bereiken via het contactformulier op de website: Contact met Pensioenlogica – Pensioenadvies voor werknemers.